De beste kredietverzekeringen van dit moment

Een kredietverzekering is een verzekering die bedrijven beschermt tegen het risico van wanbetaling door klanten. Met een kredietverzekering kunnen bedrijven hun facturen verzekeren en zichzelf beschermen tegen onvoorziene omstandigheden, zoals faillissement van een klant of politieke instabiliteit in het land van de klant. Voordat een kredietverzekering wordt uitgegeven, word er altijd eerst een kredietwaardigheidscheck gedaan. In dit artikel bespreken we enkele van de beste kredietverzekeringen die momenteel beschikbaar zijn.

Atradius

Atradius is een internationale kredietverzekeraar die actief is in meer dan 50 landen. Het bedrijf biedt verschillende soorten kredietverzekeringen aan, waaronder een kredietverzekering voor commerciële en politieke risico’s. Commerciële risico’s zijn risico’s die verband houden met de financiële situatie van een klant, zoals faillissement, vertraging in betalingen of insolventie. Politieke risico’s hebben betrekking op externe factoren zoals politieke onrust, oorlog, terrorisme of natuurlijke rampen. Atradius heeft een uitgebreide database met informatie over de kredietwaardigheid van klanten. Deze informatie wordt verzameld uit verschillende bronnen, zoals financiële gegevens, bedrijfsprofielen en sectorinformatie. Atradius analyseert deze informatie om de kredietwaardigheid van klanten te beoordelen en te helpen bij het nemen van beslissingen over kredietverzekeringen. 

Euler Hermes

Euler Hermes is een andere grote kredietverzekeraar die wereldwijd actief is. Het bedrijf biedt verschillende soorten kredietverzekeringen aan, waaronder verzekeringen voor export en voor kleine en middelgrote bedrijven. Een ander belangrijk kenmerk van Euler Hermes is het gebruik van kredietverzekeringen voor exporttransacties. Exportkredietverzekeringen zijn bedoeld om bedrijven te beschermen tegen het risico van niet-betaling door buitenlandse kopers. Dit kan vooral nuttig zijn voor kleine en middelgrote bedrijven die internationaal actief zijn en moeite hebben met het verkrijgen van financiering.

Coface

Coface is een kredietverzekeraar die actief is in meer dan 100 landen. Het bedrijf biedt verschillende soorten kredietverzekeringen aan, waaronder verzekeringen voor export, voor kleine en middelgrote bedrijven en voor grote bedrijven. Coface biedt ook andere diensten aan, zoals risicobeoordeling, incassodiensten en marktinformatie. Incassodiensten zijn bedoeld om bedrijven te helpen bij het innen van onbetaalde facturen en het verminderen van hun debiteurenrisico. Risicobeoordeling is een dienst waarbij Coface bedrijven helpt bij het beoordelen van risico’s en het nemen van beslissingen over hun kredietverzekeringen. Marktinformatie is een dienst waarbij Coface bedrijven voorziet van informatie over markttrends, bedrijfsprofielen en economische ontwikkelingen.

Trade Credit Insurance

Trade Credit Insurance is een Nederlandse kredietverzekeraar die verzekeringen aanbiedt aan bedrijven van alle soorten en maten. Het bedrijf biedt verschillende soorten kredietverzekeringen aan, waaronder verzekeringen voor export, voor kleine en middelgrote bedrijven en voor grote bedrijven. Trade Credit Insurance werkt samen met verschillende verzekeraars om de beste verzekeringen aan te bieden aan klanten. Naast het bieden van bescherming tegen niet-betaling, kan Trade Credit Insurance ook andere voordelen hebben voor bedrijven. Het kan bijvoorbeeld helpen bij het verkrijgen van financiering, aangezien kredietverstrekkers meer geneigd zijn om leningen te verstrekken aan bedrijven met een kredietverzekering. Het kan ook helpen bij het opbouwen van vertrouwen bij klanten en het verhogen van de omzet door het verlenen van krediet.

AIG

AIG is een wereldwijd actieve verzekeraar die ook kredietverzekeringen aanbiedt. Het bedrijf biedt verschillende soorten kredietverzekeringen aan, waaronder verzekeringen voor export, voor kleine en middelgrote bedrijven en voor grote bedrijven. AIG biedt ook toegang tot een uitgebreide database met informatie over de kredietwaardigheid van klanten en helpt bedrijven bij het beoordelen van risico’s en het nemen van beslissingen.